Anëtarësohu

MARRËVESHJA E ANËTARËSISË

Unë jam dakort të ndjek rolet dhe të mbaj përgjegjësitë e anëtarësimit në shoqatën “Intelektualët e rinj, Shpresë”, duke marrë pjesë aktive dhe duke shfaqur anët më të mira të karakterit dhe komunitetit tim. Unë pranoj dhe bie dakort që gjatë gjithë aktivizimit tim pranë IRSH-së të përdoren mendimet, idetë dhe imazhet e realizuara në aktivitete publike.

logo_site

Emri(*)

Mbiemri(*)

Ditlindja (viti-muaji-data)

Adresa

Numër Telefoni

Email (*)

Profili i Studimeve

Aftësitë Personale

Pritshmëritë

Komente