Bordi Rinor pranë Bashkisë Shkodër

Untitled

Marrëveshje Bashkëpunimi Për Krijimin e Bordit Rinor

Kjo marrëveshje ka për qëllim institucionalizimin e bashkëpunimit të organizatës Intelektualët e Rinj, Shpresë dhe Bashkisë Shkodër për krijimin e bordit rinor në Bashkinë Shkodër. Ky bord ka si synim mbledhjen sëbashku të aktorëve rinor dhe institucioneve lokale, për evidentimin e problematikave rinore në qytetin e Shkodrës dhe paraqitjen e tyre para institucioneve vendimarrëse me qëllim gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta. Realizimi i aksioneve të përbashkëta rinore në shërbim të komunitetit.

Read more >>