Publications
DeklarateShtypi-ParlamentiRinor

progress_raport

progress_raport

irsh-kerkese-publike

rsz_2screenshot_from_2017-04-19_13-28-17

raporti i transparences

transparency


citizens-panel

 

 

 

 

 

 

 

 

pushteti_vendor

sacd_brochure

Kontrata Sociale Shkodër 2023-2027

Përballja e Ofertave Politike – POP, është një nismë e rrjetit të 12 organizatave të shoqërisë civile shqiptare në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme lokale. Nëpërmjet këtij projekti Rrjeti Pop, synon të forcojë bashkëpunimin me qytetarët në përfshirjen e tyre në vendimmarrje në nivel vendor, duke qenë një urë lidhëse mes tyre (qytetarëve) dhe pushtetit vendor për sa i përket transparencës, llogaridhënies dhe demokracisë vendore.

Lexo me shume >>


Raport perceptimi i korrupsionit në shkollat e mesme të qytetit të Shkodrës

Ky raport u pergatit me iniciativen e shoqates “Intelektualet e rinj, Shprese”, për të nxitur luften kunder korrupsionit nepermjet edukimit ligjore te te rinjve, me mbështetjen financiare të Agjensise per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile në Shqipëri përmes financimit të Qeverisë Shqiptare.

Lexo me shume >>


Zgjedhjet Parlamentare 25 Prill 2021

Ky raport u përgatit me iniciativën e shoqatës “Intelektualët e rinj, Shpresë”, në kuadër të
projektit “Dëgjo Zërin Tim” si pjesë e projektit “Unë marr pjesë. Zëri im, vota ime vlen”
mbështetur nga Bashkiami Europian dhe zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në
partneritet me CIVIL RIGHTS DEFENDERS dhe Instituti i Studimeve Politike / Institute for
Political Studies

Lexo me shume >>


Kontrata Sociale

Përballja e Ofertave Politike – POP 2019, është një nismë e rrjetit të 11 organizatave të shoqërisë civile
shqiptare në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme lokale të 30 Qershorit 2019. POP 2019 synon të rrisë debatin publik dhe informacionin te qytetarët mbi platformat elektorale të partive dhe kandidatëve për kryetarë bashkie, si dhe orientimin e këtyre platformave drejt nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve. Përmes aktiviteteve projekti synon të forcojë demokracinë shqiptare, duke
nxitur transparencën dhe llogaridhënien gjatë zgjedhjeve dhe periudhës pas tyre.

Lexo me shume >>


MONITORIMI I BASHKISË SHKODËR NË LIDHJE ME MASAT E NDËRMARRA NË KUADËR TË PANDEMISË COVID–19

Raporti i Monitorimit te Bashkisë Shkodër prezanton masat e ndërmarra në kuadër të COVID 19. Ky raport ështe përgatitur nga shoqata “Intelektualët e rinj, Shpresë” në kuadër të projektit POP 2020 “Monitorimi i zbatimit të kontratës sociale në nivel lokal” të mbështetur nga Olof Palme Centre International, përmes mbështetjes financiare të Qeverisë Suedeze.

Lexo me shume >>


DRAFT PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR RININË NË BASHKINË SHKODËR

Ky plan synon t’i vendosë të rinjtë dhe të rejat në qendër të vëmendjes së punës dhe përpjekjeve të Bashkisë Shkodër përgjatë 3 viteve të ardhshme, duke i konsideruar ata një komponent të rëndësishëm në përparimin qytetar.

Lexo me shume >>


Report on Transparence in the Courts

The right to information and transparency is one of the essential elements that must be guaranteed for all citizens, from all public institutions. Transparency means sharing information as well as exercising the activity of institutions openly with the public.

Read more >>


Progress Report

In the framework of transparency, accountability and accountability, public bodies should be oriented towards transparent and open governance, where the public within the legal framework should be guaranteed the right to information and at the same time the right to participate in decision-making processes and policy makers of the state.

Read more >>


Press Release

Within the project "Building a Transparent Future in Albania" implemented by the association "Young Intellectuals, Hope" (IRSH) with the support of UNDEF and in cooperation with Shkodra Education Directorate, Central Election Commission and Shkodra Police Directorate, on October 20, 2017, elections for MPs in the Shkodra Youth Parliament were held.

Read more >>


Progres Raport

In the framework of transparency, accountability and accountability, public bodies should be oriented towards transparent and open governance, where the public within the legal framework should be guaranteed the right to information and at the same time the right to participate in decision-making processes and policy makers of the state.

Read more >>


Transparency in Shkodra Municipality

In April 2016, “Young Intellectuals, Hope” organization published the first Report on Transparency in Shkodra Municipality, which was focused on the enforcement of law nr 119/2014, on “The Right to Information” as well as the development of the process of public consultation focused on the enforcement of law nr 146/2014, on “Public Notification and Consultation”.

Read more >>


APPLICATION FOR PUBLIC TRANSPARENCY

The Association "Young Intellectuals, Hope" since May 2016 has been fully engaged in monitoring the public society "Football Club VLAZNIA" sh.a. which will continue until the start of the privatization procedures. For this purpose we have continuously sought cooperation with Shkodra Municipality to increase the degree of transparency and accountability in this society!

Read more >>


An Open Letter for the Municipal Council

Organization "Young Intellectuals, Hope" in the framework of the project "Be Active, Future Build" supported by the Olof Palme International Center through the Swedish Government, from May 2016 in the framework of transparency monitoring in the Municipality of Shkodra has taken in monitoring the activity of company "Football club Vllaznia" JSC

Read more >>


Transparency in Municipality of Shkodra, the "Football Club Vllaznia" JSC

Publication of the report departs from the high sensitivity of the public to make transparent enforcement in joint stock company "Football Club Vllaznia" Although there have been numerous requests to make the transparency of the society should be noted that local leaders have not implemented such a process ever. Therefore the initiative taken by a civil society organization, to shed light on transparency, building operations and activities of society "Football Club VLLAZNIA" JSC through the presentation of the facts and legal arguments, it takes a special importance.

Read more >>


Report on Transparency in the Municipality of Shkodra

The right to information and transparency is an essential element that must be guaranteed for all citizens for proper and democratic governance. Transparency means sharing information as well as pursuing the activity of institutions openly to the public. Free access to information plays a key role in promoting transparency and preventing corruption, and as such state institutions must offer it on time and in full to the citizens, in order to guarantee an effective use. Willingness to provide information from the institutions of public administration increases their responsibilities in serving citizens.

  Read more >>


Local Citizens Panel in Albania 7. – 9.5.2010

With “Sport and Cultures in Dialogue” project ISCA (International Sport and Cultures Association), CESS (European Confederation sport and Health) and project partners organize and facilitate a direct and trans-national dialogue between citizens in existing EU member countries and in candidate/potential candidate countries in South East Europe - Croatia, Macedonia and Albania. The dialogue is focused on the role of sport in developing civil societies and is highlighted current strengths and weaknesses of sport and its organizations.

Read more >>


Become familiar with Local Government, practical example: Municipality of Shkodra

This publication was made possible by Olof Palme Center within the project "Youth as agents of participatory democracy and the strengthening of institutional accountability in the Municipality of Shkodra" funded by the Swedish Government. The opinions expressed in this publication are those of the authors and the European Movement in Albania, and do not necessarily reflect the opinions of the supporting organizations.

  Read more >>


Sport and Cultures in Dialogue

With the project “Sport and Cultures in Dialogue” ISCA (International Sport and Culture Association), CESS (European Confederation sport and Health) and 10 national sport organizations from 10 European countries set out to facilitate a direct and trans-national dialogue between citizens in existing EU member countries and in 3 candidate/potential candidate countries in South East Europe; Macedonia, Albania and Croatia focusing on the role that sport and sport organizations can play in developing strong civil societies.

  Read more >>